They believe in us!!Er wordt in ons geloofd!

Niet alleen wijzelf geloven heel erg in de doelen die DesignXPO nastreeft!
Ook het stimuleringsfonds Creatieve Industrie doet dat en steunt het project.

Web

Het fonds verstrekt via de deelregeling Vormgeving projectsubsidies aan projecten die worden ontwikkeld en uitgevoerd binnen het werkterrein van de vormgeving. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten.

Op handelsmissie sluit dus erg goed aan!!